Stan zamowienia dell

System mrp zwany Material Requirements Planning daje możliwość mienia potrzeb materiałowych. Pewno się to realizować na podstawie danych o strukturze wyrobów, a zarówno na bazie danych o istniejących stanach magazynowych, stanie zamówień, które są w czasu lub same na zasadzie planu produkcji.

Dzięki takiemu sposobowi można łatwo, jednak i efektywnie kontrolować zarówno rodzaj jak i wielkość oraz terminy produkcji. Daje również możliwość efektywnego sterowania zapasami a ich prawidłowym uzupełnianiem. Mrp system zezwala na wyeliminowanie czasochłonnych obliczeń. Przede wszystkim system mrp idzie na zdrowe określanie wielkości zamówień. Ponadto daje szansa ustalania terminów dostaw. Jednocześnie umożliwia ustalanie wielkości produkcyjnych partii. Zezwala na wyznaczenie odpowiedniego czasu do przygotowania produkcji. Daje również możliwość określenia wielkości zapasów. Świadcząc o zastosowaniu systemu Material Requirements Planning można stwierdzić, że dodaje on wiele płynność zapasów materiałowych. Pozwala również na ograniczenie etapu realizacji zamówień. Zmniejsza ilość zamówień, które są nieprzygotowane w produkcie braku towarów lub części. Ponadto pozwoli na obniżenie liczebności pracowników, jacy pragną brać się zaopatrzeniem materiałowym. Omawiany sposób można bez problemu nazwać zbiorem procesów, których głównym zagadnieniem jest przede wszystkim wyznaczanie zapotrzebowania na materiały, komponenty czy materiały. Sposób ten zezwala na konkretne zmniejszenie kosztów finansowych, które potrzebne żeby stanowiły dla organizacji produkcyjnej. Głównymi celami Material Requirements Planning jest zmniejszenie zapasów, dokładne obliczenie terminu dostaw oraz dokładne określenie kosztów produkcji. Ponadto system bierze na punktu lepsze wykorzystanie posiadanej przez firmę infrastruktury – możliwości wytwórczych czy magazynów.