Srodki gasnicze grupy f

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy a od innych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego liczbę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma także czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w przestrzeni spalania również na obniżeniu stężenia tlenu do wartości, w jakiej spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, uzyskuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w dziedzinie spalania. Warto też dodać, że najlepsze efekty gaśnicze odnosi się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w mieszkaniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej korzysta się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest znacząca w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna podawana istnieje jeszcze do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź i zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie owym znacznie funkcjonalne, im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna i przejawia się pomocna, jednak absolutnie w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie potrafi istnieć wiązana na naturalnych przestrzeniach. Jednakże nie tylko. Pary wodnej nie należy traktować w wypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie kojarzy się jeszcze w pomieszczeniach, w których zapewne ona stworzyć poparzenia znajdujących się w nich mieszkańców. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną zobowiązuje się oraz z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.