Odpylanie w lakierni

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, zabierających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej też w ciągach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Przemieszczające się cząstki o dużo niewielkich rozmiarach stanowią zagrożenie dla maszyn oraz dla zdrowia człowieka (większość z nich osiąga działanie toksyczne), dlatego też skuteczne systemy odpylania są ważny element w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem działają na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska i zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Vivese Senso Duo Shampoo

Dust collection system winien być dany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale i chronić ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim przystępuje do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej zaś w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - włożony w pokrywie ze określeni nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w organizm oczyszczania sprężonym powietrzem zamontowany w drzwiczkach oraz wentylator, dostępne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Szczególnie istotną rzeczą w porządkach odpylających stanowi ich szczelność - każda przerwa w produktu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności systemu i zagrożenia. Dodatkowym elementem drogim w budowy jest trwałość materiałów, z których dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe wpływają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą zawierać i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.