Helios kanaly wentylacyjne

W wnętrzach o dużym zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, stanowi spore zagrożenie wybuchu. Ponieważ w każdym przedsiębiorstwie przemysłowym wymagane są instalacje zgodne z regułą atex (atex installation), które zamierzają za zadanie zdjąć z pomieszczeń pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jako najbardziej być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi miejscowe w kwestie ramion samonośnych, ssaw i okapów umieszczonych w środowiskach zagrożonych. Należy dbać o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które zdejmą z ziemie nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać budowę zaś nie dopuszczać do montowania się w miejscu znacznej części zanieczyszczeń. Instalacja odpylania powinna być uziemiona, nie przechowywać w sobie ładunków elektrostatycznych co może wywołać iskrzenie i potem wybuch. Kanały odciągowe traktują być skończone ze mieszkali o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny oddawać się erozji. Użyte w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, uznają zbyt zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Łatwym rodzajem jest instalowanie w instalacjach odpylania, systemu gaszenia iskier i pożaru, obecnie na kontakcie taki system przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to winno stanowić miękkie i dokładne z dyrektywą atex. Umieszcza się także śluzy, które są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy zwrotne oraz sposoby samoczyszczące zbyt wielkie natężenie miału w instalacji. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń jeszcze są pomieszczeniami wielkiego ryzyka, chociaż spełniają wszelkie zasady także są dobre z określonymi dyrektywami, powinno tam przebywać jak najmniej wszystkich i to właśnie osoby, które w takich mieszkaniach pracują. Przestrzeganie wszelkich wartości i podstaw jest sytuacją najważniejszą, i usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie meble oraz wyposażenia objęte dyrektywą atex tworzą bezpośrednie specjalne oznaczenia i atesty znajdujące się w polu pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, liczymy na dwie grupy: działające w górnictwie, wykonujące w drugich miejscach. Ta wyjątkowo istotna informacja chroni wszystkie przedsiębiorstwa.