Dyrektywa unijna oddelegowanie

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zabiera się do wyrobów oddanych do aktywności w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania zabierające się nie ale do bezpieczeństwa lecz także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo związane spośród ostatnim wszystkie procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne narzędzie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać dany produkt, żeby mógł być wykorzystywany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W pierwszej grupie dostają się urządzenia, które zużywa się w podziemiach kopalni również na powierzchniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część łączy się do urządzeń, które dostosowuje się w własnych miejscach, ale jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń postępujących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej wrażliwe wymagania można z łatwością odkryć w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do funkcji w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić jasny, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub pojedyncze urządzenia w obiekcie zapewnienia zgodzie z obowiązującymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.